IRJP: Wyniki konkursu „WYPOCZYNEK W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH”
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-07-09

Wyniki konkursu „WYPOCZYNEK W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH”

Instytut Rozwoju Języka Polskiego prezentuje wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Wypoczynek w czasie wolnym od zajęć szkolnych”.

Komisja konkursowa, w toku swoich prac, wyłoniła najlepsze oferty, obejmujące organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami kraju, uwzględniające realizację celów 1, 7, 10 i/lub 12 z „12 Celów Instytutu. 12 Celów dla Polonii” w 2024 r., w ramach wspierania rozwoju języka polskiego za granicą.

Zgodnie z założeniami konkursu, program wypoczynku powinien zawierać co najmniej jeden z niżej wymienionych elementów:

− atrakcyjną i efektywną formę nauki języka polskiego,
− pogłębianie wiedzy o realiach współczesnej Polski, polskiej kulturze, historii, dziedzictwie narodowym, tradycji i geografii oraz podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem polskim,
− integrację środowisk polonijnych i polskich, umożliwiającą w przyszłości podejmowanie przez przedstawicieli różnych regionów wspólnych działań.

Zwycięzcy konkursu otrzymają umowy w systemie, którym składano wnioski. Prosimy o śledzenie wiadomości w panelu użytkownika. 

Młodzieży życzymy niezapomnianych, polonijnych wakacji. Czekamy na Wasze zdjęcia i relacje w mediach społecznościowych.

WYNIKI KONKURSU „WYPOCZYNEK W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH" - PDF

Strona konkursu - LINK
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1505219 RAZY×