INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
NOWOŚCI W INSTYTUCIELitwa    2023-05-18

O polskiej edukacji w Wilnie

11 maja br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie z młodzieżą polską, rodzicami oraz przedstawicielami Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie m.in. na temat współpracy naukowej między Polską a Litwą. Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (IRJP) reprezentował Michał Wołłejko, który przedstawił ofertę instytucji w zakresie wspierania edukacji polskiej za granicą.

Prezentacja IRJP była adresowana do młodzieży oraz nauczycieli polskich z Wileńszczyzny, zainteresowanych planowanymi działaniami Instytutu, w tym głównie projektami stypendialnymi, przygotowanymi z myślą m.in. o Polakach mieszkających na Litwie.

W rozmowach z nauczycielami zrzeszonymi w Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie poruszony został przede wszystkim problem braku podręczników w języku polskim dla szkół z polskim programem nauczania, co związane jest ze zmianą podstawy programowej.

W trakcie wizyty odbyło się również spotkanie z Konstantym Radziwiłłem, ambasadorem RP na Litwie.

Wydarzenie zorganizowało Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).


Spotkanie młodzieży polskiej z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki RP oraz NAWAZdjęcia: zw.lt

NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM×