IRJP: Ogłoszenie w sprawie pomyłki pisarskiej w Regulaminie konkursu
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


Instytut Rozwoju Języka Polskiego    2023-11-14

Ogłoszenie w sprawie pomyłki pisarskiej w Regulaminie konkursu

Ogłoszenie
z dn. 14.11.2023 r. w sprawie oczywistej pomyłki pisarskiej
w Regulaminie otwartego konkursu ofert „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska” stanowiącym Załącznik nr 1 Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 6 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”.

Na podstawie art. 23 ust.4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022 poz. 2463 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2023 poz. 718), Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego informuje, że w Regulaminie otwartego konkursu ofert „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 1 Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 6 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”, zwanym dalej Ogłoszeniem, w związku zaistniałą oczywistą pomyłką pisarską wprowadza się następujące zmiany:

1) W Regulaminie § 4 ust 11 pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych Beneficjenta/ów i określone zgodnie z zasadami rachunkowości;”

2) Pozostałe przepisy Ogłoszenia i Regulaminu pozostają bez zmian.

 

Dyrektor Instytutu
Jacek GołębiowskiSTRONA INTERNETOWA KONKURSUDOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
KOMUNIKATY W INSTYTUCIE - ARCHIWUM

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1505207 RAZY×