IRJP:
Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą


STRONY KONGRESU WYŚWIETLONO 270941 RAZY


STRONA GŁÓWNA   PROGRAM   REGULAMIN   MIEJSCE   DLA MEDIÓW

DZIEŃ 1     DZIEŃ 2     DZIEŃ 3     DZIEŃ 4     DZIEŃ 5 MEDIA O KONGRESIE
CZWARTY DZIEŃ KONGRESU


Sesja wykładowo-warsztatowa

„Polskie korzenie – jak i gdzie szukać informacji o polskich przodkach?”

dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL

Zbiory polonijne i emigracyjne jako źródło w badaniach genealogicznych

Mariusz Olczak - Dyrektor Archiwum Akt Nowych

Badania genealogiczne to nie snobizm

Odkrywanie własnych korzeni dzięki internetowym narzędziom stało się prostsze i możliwe również w domu. Badania genealogiczne to już nie snobizm. Osobom, których przodkowie dawno temu wyemigrowali z Polski, badania pozwolą na odnalezienie własnej tożsamości, ale też pomogą w zdobyciu Karty Polaka, polskiego obywatelstwa czy w dochodzeniu praw majątkowych.

Wykład „Polskie korzenie - jak i gdzie szukać informacji o polskich przodkach?” mający miejsce podczas 1. Światowego Kongresu Polskiej Edukacji i Nauki za Granicą w Jachrance cieszył się ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli środowisk polonijnych. Wygłosili go - dr hab. Piotr Rachwał i dr hab. Tomasz Nowicki - profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i twórcy portali internetowych: ksiegimetrykalne.pl oraz rodzinawzrodlach.pl.„Badania genealogiczne nad własną rodziną są modne. Różne są motywacje tych działań, czasami zwykły snobizm, ale badania mają wymiar praktyczny z punktu widzenia osób, które z Polski wyjechały dawno temu i utraciły w kolejnych pokoleniach wiedzę, skąd pochodzą” - podkreślał Piotr Rachwał.

W jego opinii poszukiwanie tożsamości w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, ponieważ we współczesnym świecie jest wiele zagrożeń, w tym wymierzonych w kierunku rodziny. Dlatego odkrycie polskich korzeni nie tylko zaspokaja ciekawość i ma ogromne znaczenie dla budowania poczucia wspólnoty, ale też posiada wymiar praktyczny, ułatwiając otrzymanie dokumentów - Karty Polaka czy polskiego obywatelstwa. Pomaga także w dochodzeniu praw majątkowych.

Polska diaspora to ponad 20 mln rozrzuconych po całym świecie osób polskiego pochodzenia. Największe skupiska Polaków za granicą to: 10 mln osób w USA, 2 mln w Niemczech, 1,8 mln w Brazylii, 1 mln we Francji, 900 tys. w Kanadzie, 700 tys. w Wielkiej Brytanii, 450 tys. w Argentynie i 200-300 tys. na Litwie. Ciekawa sytuacja występuje na Białorusi, gdzie według różnych danych ilość osób narodowości polskiej waha się od 295 tys. do nawet 1,1 mln.

Wielkie migracje Polaków rozpoczęły się jeszcze w XIX w. i odbywały się w kolejnych falach. Przykładowo do Stanów Zjednoczonych pierwsza wielka fala - tzw. migracja „za chlebem” - nastąpiła w latach 1870-1914, a w przypadku Brazylii rozpoczęła się już w latach 20. XIX wieku. Wśród potomków tych osób część zna swoją rodzinę, kultywuje tradycje, ale inni dopiero w czwartym czy piątym pokoleniu zaczynają się interesować swoimi korzeniami.

„Najważniejszym źródłem informacji są księgi metrykalne i akta stanu cywilnego. Tyle że pozyskanie danych z XIX w., kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, nie jest proste. Dlatego postanowiliśmy to ułatwić poprzez stworzenie witryn internetowych ksiegimetrykalne.pl oraz rodzinawzrodlach.pl, które zawierają także skany oryginalnych dokumentów. Dzięki temu odnalezienie w wyszukiwarce nawet jednego dokumentu, np. świadectwa ślubu, pozwoli dotrzeć do informacji na temat dalszych przodków” - zaznaczył Piotr Rachwał.

Internet jest kopalnią wiedzy o przodkach. Do najważniejszych źródeł informacji należą witryny: genealodzy.pl, szukajwarchiwach.gov.pl, myheritage.pl, ksiegimetrykalne.pl, rodzinawzrodlach.pl oraz zdjęcia.rodzinnawrodlach.pl, regestry.lubgens.eu, a także źródła zagraniczne, jak familysearch.org.

Dr hab. Tomasz Nowicki wyjaśnił, jak szukać informacji na temat swoich korzeni. Po pierwsze należy uporządkować wiedzę na temat rodziny, zdobywając informacje od bliższej i dalszej rodziny o dacie i miejscu urodzenia, chrztu, ślubu, pogrzebu, ale też zawodu czy wyznania. Następnie sięgnąć do domowego archiwum w poszukiwaniu jakichkolwiek dokumentów.

Gdy ich nie ma, trzeba zajrzeć do archiwów oraz bibliotek, by przeszukać akta metrykalne i akta stanu cywilnego, księgi kościelne, kroniki, spisy ludności, księgi ludności stałej i niestałej, księgi notarialne i hipoteczne, księgi sądowe, rejestry podatkowe, inwentarze dóbr szlacheckich, listy pasażerów statków płynących np. do USA i Australii.

„Wiemy, że w Europie najwięcej emigrantów obsługiwały porty w Hamburgu i Bremie, natomiast przyjmowały ich porty Ellis Island - brama do Nowego Jorku, a w Brazylii - Rio de Janeiro i Santos. Warto sprawdzić witryny internetowe tych portów” - wskazał Tomasz Nowicki.

Portal ksiegimetrykalne.pl jest efektem projektu badawczego, rozpoczętego w 2012 roku w Instytucie Historii KUL, którego celem była inwentaryzacja, digitalizacja i wykorzystanie do badań demograficzno-historycznych staropolskich ksiąg metrykalnych Lubelszczyzny (w granicach historycznego powiatu lubelskiego). Witryna ma już ponad 240 tys. wyświetleń.

„Widzimy, że jest zapotrzebowanie i to cieszy, że ludzie sięgają do tych materiałów, szukają tych korzeni, tej polskości” - mówił Piotr Rachwał.

Źródło: PAP MediaRoom

Sesja wykładowa

Tożsamość polska w kontekście emigracji

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Akademia Ignatianum w Krakowie. Emerytowana profesor UJ

Problemy dziecka w szkole polonijnej

dr Stella Strzemecka

Tożsamość narodowa Polonii z perspektywy nauk o bezpieczeństwie

ks. dr hab. Cezary Franciszek Smuniewski, prof. UW


Zdjęcia: © Agata Pawłowska
Biuro Nowych Technologii IPN na I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca w Jachrance pod Warszawą odbył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. To niezwykłe wydarzenie to okazja do spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń a także integracji środowisk polonijnych rozsianych po świecie. Jednak najważniejszym celem, dla którego organizatorzy skupili w jednym miejscu osoby działające na rzecz edukacji i nauki polskiej za granicą, było wypracowanie konkretnych propozycji systemowych rozwiązań, które następnie zostały przekazane Ministrowi Edukacji i Nauki.

Biuro Nowych Technologii IPN z oczywistych względów było obecne w trakcie trwania Kongresu. Nowe technologie oferują niezwykłe możliwości edukacyjne i umiejętnie wykorzystane mogą wzmocnić więzi ekspatriantów z Polską a także przyczynić się do zachowania polskiej tożsamości poza granicami kraju. Dla wszystkich uczestników Kongresu, Biuro Nowych Technologii przygotowało Strefę Nowych Technologii, w której znalazły się jego projekty: „Gra Szyfrów” o wojnie polsko-bolszewickiej i dokonaniach polskich kryptologów, „Szybowcowa ‘87” o działalności podziemnej Solidarności Walczącej, a także hologramy i materiały edukacyjne (podcasty, quizy, scenariusze lekcji historii) wspierające proces nauczania historii Polski. Różnorodne projekty przygotowane przez Biuro Nowych Technologii, wskazały przybyłym na Kongres nauczycielom i menedżerom kultury polskiej za granicą, jak w atrakcyjny i nowoczesny sposób opowiadać o polskiej historii.

Przy Strefie Biura Nowych Technologii IPN w trakcie Kongresu można było zapoznać się z wystawą „»Ramię krzep – Ojczyźnie służ« 135 rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”, wystawą „Archiwum Pełne Pamięci” a także z ofertą wydawniczą Instytutu Pamięci Narodowej w mobilnej księgarni.

W części merytoryczno-szkoleniowej obrad Kongresu zorganizowano interesujące wykłady, ukazujące m. in. działalność szkolnictwa polskiego za granicą. W bogatym programie znalazło się miejsce dla warsztatów dydaktycznych, szkoleń metodycznych i paneli dyskusyjnych. 7 lipca dyrektor Biura Nowych Technologii Magdalena Hajduk w trakcie godzinnych warsztatów nakreśliła szerszy kontekst zagadnienia rewolucji technologicznej z perspektywy działalności Instytutu Pamięci Narodowej i zapoznała słuchaczy z wynikami badań Instytutu zawartymi w raportach z 2022 i 2023 roku, a także z najważniejszymi działaniami edukacyjnymi Biura Nowych Technologii IPN, wykorzystującymi nowoczesne technologie (gry edukacyjne i aplikacje, maraton HISTHACK, projekt „Cyfrowi Bohaterowie”, pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli). Udział w spotkaniach z osobami znającymi specyfikę i uwarunkowania pracy oświatowo-naukowej za granicą, sprzyjał nawiązywaniu wartościowych kontaktów i rozpoznaniu potrzeb w zakresie pielęgnowania kultury i tożsamości polskiej.


Zdjęcia: © Agata Pawłowska


Uroczyste podsumowanie Kongresu

Odczytanie i przyjęcie Rekomendacji Kongresu wypracowanych przez Uczestników

W 1. Światowym Kongresie Polskiej Edukacji i Nauki za Granicą wzięło udział ponad 500 uczestników z 41 państw, nawet tak odległych jak Argentyna czy Australia. Oprócz nauczycieli języka polskiego w polskich szkołach i ośrodkach za granicą, rodziców oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły, w wydarzeniu uczestniczyła także młodzież - wolontariusze polonijni oraz absolwenci szkół polskich w USA i Wielkiej Brytanii, dla których wyjazd do Polski był nagrodą za doskonałe wyniki na maturze.

„W funkcjonowaniu szkół polskich poza granicami kraju najważniejsze są dzieci i młodzież, dlatego planujemy w przyszłym roku organizację Pierwszego Światowego Festiwalu Polskiej Młodzieży za Granicą tutaj w Polsce, aby integrować młodych ludzi, którzy są kwintesencją funkcjonowania środowisk polonijnych na świecie” - ogłosił Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki. Dodał, że resort edukacji i nauki dostrzega konieczność udziału młodych Polaków mieszkających za granicą w dialogu nad edukacją polonijną oraz we wspieraniu rozwoju innych inicjatyw i organizacji młodzieżowych, m.in. harcerstwa i klubów sportowych.

W trakcie kongresu przedstawiciele środowisk edukacyjnych z całego świata mogli się spotkać i podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy nad językiem polskim, prowadzeniu polskich szkół i uatrakcyjnieniu oferty dydaktycznej. „Podzieliliśmy uczestników na siedem paneli. Odbywały się dyskusje, mamy wnioski. Robiliśmy warsztaty tematyczne, dotyczące np. rękodzieła artystycznego, warsztaty medialne zorganizowane przez TVP oraz szereg innych aktywności, które uczestnik mógł sobie w dowolny sposób wybrać” - zaznaczył prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W opinii zarówno organizatorów, jak i uczestników kongresu, język polski jest najważniejszym przedmiotem szkolnym w Polsce i poza jej granicami. Bez jego znajomości nie ma mowy o nauce polskiej historii i kultywowaniu polskiej tożsamości narodowej. Jednak nauka powinna być dla dzieci i młodzieży, wyrosłej już w świecie cyfrowym, atrakcyjna, oparta w dużej mierze na przekazach audiowizualnych. Służy temu np. projekt „Innowacyjna Historia - nowoczesne technologie w służbie edukacji”. W ramach projektu zostały stworzone dwa fabularne filmy historyczne w technologii wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym widzowie mogą niemal dosłownie uczestniczyć w Powstaniu Warszawskim czy wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.

„Po zakończeniu prezentacji w Polsce będziemy prezentować te żywe lekcji historii - Kartkę z Powstania i Wiktorię 1920 - w różnych środowiskach polonijnych, aby uczyć miłości do Ojczyzny i w tak innowacyjnej formie pokazać za granicą, że Polska jest nowoczesnym krajem” - powiedział prof. Jacek Gołębiowski.

Wnioski z kongresu, opracowane na podstawie obserwacji i potrzeb zgłaszanych przez uczestników, zostały ogłoszone przez ministra Tomasza Rzymkowskiego i staną się zaleceniami do dalszej pracy zarówno dla organizatora - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, jak i innych podmiotów, które odpowiadają za polską edukację za granicą. Najważniejsze jest stwierdzenie, że szkoła polska poza granicami kraju jest miejscem integracji środowiska polonijnego, dlatego powinna funkcjonować ponad wszelkimi podziałami. Sprzyja temu utrzymywanie dobrych relacji oraz skuteczna komunikacja.

„Tam, gdzie nasze dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, wspierany jest proces wychowawczy, który spoczywa na rodzicach. Dlatego polska szkoła w kraju czy za granicą jest dobrem nas wszystkich i absolutną świętością bez względu na to, jakie poglądy reprezentujemy i jakie wartości dla nas są ważne” - podkreślił minister Tomasz Rzymkowski. Dodał, że należy również zapewnić integralność procesu kształcenia od przedszkola do poziomu akademickiego. Dotyczy to w szczególności promocji języka polskiego i literatury polskiej. Wsparciem w tym zakresie będą m.in. oczekiwane przez edukatorów ze szkół polonijnych konkursy z ułatwioną procedurą.Rekomendacje
I ŚWIATOWEGO KONGRESU EDUKACJI I NAUKI
dla edukacji polonijnej sformułowano na podstawie dyskusji,
spotkań panelowych, prezentacji i wykładów


Uczestnicy Kongresu uznają, że niezmienną misją szkoły polonijnej i polskiej poza granicami kraju jest podtrzymywanie i kształtowanie tożsamości narodowej. Jej wypełnienie w aktualnych warunkach wymaga współpracy między podmiotami krajowymi i polonijnymi, a w szczególności:

 1. Szkoła polska poza granicami kraju ma być miejscem integracji środowiska polonijnegoi powinna funkcjonować ponad podziałami. Mają temu sprzyjać dobre relacje i komunikacja.
 2. Należy zapewnić integralność procesu kształcenia od przedszkola po poziom akademicki.
 3. Ważnym zadaniem środowisk polonijnych jest promocja języka polskiego i kultury polskiej w miejscu zamieszkania. Wielość pomysłów zaproponowanych w trakcie Kongresu świadczy o wysokiej świadomości środowisk odpowiedzialnych za edukację poza Polską i o pilnej potrzebie wdrożenia działań promocyjnych. Wsparciem w tym zakresie będą przedsięwzięcia oparte na uproszczonych procedurach konkursowych.
 4. Duszą systemu oświaty jest młodzież. Dostrzegamy konieczność udziału młodych Polaków mieszkających za granicą w dialogu nad edukacją polonijną oraz wspierania rozwoju innych inicjatyw i organizacji młodzieżowych, na przykład harcerstwa, klubów sportowych itp. Rekomendujemy w roku 2024 zorganizowanie w Polsce Pierwszego Światowego Festiwalu Młodzieży Polskiej zza Granicy.
 5. Młodzież stawia na nowoczesność. Zatem nauczanie języka polskiego i rodzimej kultury powinno mieć także formę wykraczającą poza klasyczną formułę klasowo-lekcyjną i być realizowane m.in. w formule spotkań teatralnych, muzycznych, tanecznych, medialnych, w stylu odpowiadającym potrzebom młodego pokolenia.
 6. Nauczanie języka polskiego powinno być realizowane przy aktywnym udziale  placówek oświatowych, kulturalnych, muzealnych i naukowych w Polsce i za granicą.
 7. Należy wzmacniać istniejące placówki oraz inicjować i wspierać powstawanie nowych ośrodków edukacyjnych za granicą, a także systematycznie dążyć do zwiększania liczby uczących się języka polskiego i przedmiotów nauczanych w języku polskim.
 8. Szczególną opieką należy otaczać małe szkoły, działające w wyjątkowo niekorzystnych warunkach.
 9. Należy nadal podejmować działania umożliwiające stabilizację funkcjonowania szkół poprzez ustalenie precyzyjnych i jasnych zasad ich finansowania.
 10. Terminy procedur konkursowych oraz wypłacania środków finansowych powinny być  dostosowane do organizacji roku szkolnego.
 11. Należy zadbać o rozwijanie systemowego przygotowania nauczycieli do nauczania języka polskiego za granicą oraz o stabilność ich drogi zawodowej (prestiż zawodu, wynagrodzenie oraz kwalifikacje), by zapobiegać negatywnemu zjawisku rotacji kadry dydaktycznej.
 12. Należy rozwijać programy systemowego wspierania metodycznego nauczycieli i rodziców, których rezultatem będzie zwiększenie zaangażowania uczniów i ich rodziców w proces nauczania języka polskiego i kultury polskiej.
 13. Należy poza Polską i w Polsce podejmować działania na rzecz zagwarantowania polskim szkołom wsparcia przez władze danego kraju (regionu).
 14. Należy zawierać porozumienia bilateralne, które umożliwią umieszczanie oceny z języka polskiego na świadectwie szkoły systemowej w kraju zamieszkania ucznia.
 15. Trzeba umożliwić Polonii korzystanie z programu „Mała książka - wielki człowiek” na takich samych zasadach, na jakich funkcjonuje on w Polsce.
 16. Należy zwrócić szczególną uwagę na wytworzenie więzi z uczniami kończącymi szkołę, by zapewnić ciągłość funkcjonowania placówek i wymianę pokoleniową osób działających na rzecz szkolnictwa polskiego poza Polską.
 17. Należy skupić się na takich formach współpracy środowisk polonijnych ze szkołą polonijną, by absolwenci szkół średnich mogli na co dzień mieć styczność z językiem polskim. Dlatego należy dążyć do zaoferowania im atrakcyjnych warunków studiów, szkoleń i staży.
 18. Przy organizacji kolejnych kongresów należy zadbać o rozszerzenie formuły panelowej celu umożliwienia szerszej dyskusji uczestnikom spotkań polonijnych.

Jachranka, 8 lipca 2023 r.


Zdjęcia: © Agata Pawłowska

P R O G R A M
I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą 2023


  07:00 – 22:00

Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników
(Jachranka 77, 05-140 Serock)

  13:00 – 14:30

Obiad

  17:00 – 19:00

Kolacja

  19:00

„Tylko miłość jest twórcza”
– spotkania z twórcami/reżyserami, dyskusje panelowe nad filmami/kinematografią polską

Projekcja filmów:

FILIP   – reżyseria: Michał Kwieciński
Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć wodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Sam, będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci.
Prowadzenie: dr Justyna Melonowska (sala PR)

AGONIA   – reżyseria: Tomasz Knittel
Błyskotliwy esej filmowy, który często zachwyca swoją stroną wizualną. Narracja jest bardzo szybka, kamera rzadko zatrzymuje się w jednym punkcie – majestatyczne krajobrazy uchwycone z drona mieszają się z ujęciami przedstawiającymi rozmówców Adam Struga, głównego bohatera, ich najbliższe otoczenie.
Prowadzenie: dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL (sala SS1)

ANTYLE CHOPINA   – reżyseria: Agnieszka Lipiec-Wróblewska
Antylscy muzycy czują i umieją zagrać rubato Chopina. Potrafią też – jak nikt inny – improwizować na fortepianie. Intuicyjnie rozwijają to, o czym Chopin pisał w listach: Lewa ręka jest zegarem, ale z prawą rób wszystko co chcesz i co możesz. Odkrycie Chopina było bardzo nowoczesne, rozsadzało swój czas i jak się okazuje europejskie korzenie. Synkopowanie prawą ręką wywodzi się z rytmu afrykańskiego bębna. Połączenie lewej, grającej rytm ręki, z synkopującą dowolnie prawą ręką wprowadzili amerykańscy pianiści na przełomie XIX i XX wieku. Ten rytm nazywa się ragtime.
Prowadzenie: dr Jarosław Cymerman (sala TT1)

DWIE KORONY  – reżyseria: Michał Kondrat
Film ukazuje nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbego, począwszy od jego dzieciństwa aż do decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Film jest podzielony na część dokumentalną i fabularną, dzięki czemu możemy usłyszeć, o czym rozmawiał o. Maksymilian z różnymi osobami w Auschwitz.
Prowadzenie: o. Jacek Staszewski OFM Conv (sala UW)

Miejsce projekcji: Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe, Jachranka 77


RELACJA Z DNIA PIERWSZEGO

  8:00 – 10:00

Śniadanie

  10:00 – 11:30

Powitanie Uczestników Kongresu (sala BCD)

Wystąpienie oraz prezentacja Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
– dyrektor IRJP dr hab. J. Gołębiowski, prof. KUL

Wystąpienia przedstawicieli Współorganizatorów Kongresu i prezentacja działań Instytucji na rzecz środowisk polonijnych:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Prezentacja działań TVP skierowanych do odbiorców zagranicznych

Filip Styczyński – Dyrektor TVP World
Jakub Dybek - Dyrektor TVP Polonia
Mirosłav Ciunovic - Dyrektor TVP Wilno
Aleksandra Adamczyk - Zastępca Dyrektora TVP Wilno

  11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

  12:00 – 13:30

Wykład dr hab. Jacka Gołębiowskiego, prof. KUL (sala BCD)
Działania Państwa Polskiego na rzecz Polonii i Polaków w kontekście zmian geopolitycznych

Sesja plenarna
z udziałem przedstawicieli KPRM, MSZ, MEiN, ORPEG, NAWA oraz dyplomatów (służby konsularnej) z Londynu, Kurytyby, Chicago, Reykjaviku, Berlina prowadzona przez dr. hab. Jacka Gołębiowskiego, prof. KUL

Wystąpienie Marka Zaniewskiego
przedstawiciela Związku Polaków na Białorusi
Sytuacja szkolnictwa polskiego na Białorusi

Wystąpienie Julii Sierkowej
przedstawicielki Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
Sytuacja szkolnictwa polskiego na Ukrainie

Wystąpienie Radosława Brzózki
Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki
Jeden naród, wiele państw. Służba Polsce poza granicami kraju

  13:30 – 15:00

Obiad

  15:00 – 17:30

Dyskusje panelowe na temat:

 1. Po co nam polska szkoła?
 2. Jak moja szkoła promuje język polski i Polskę w swoim środowisku?

Grupy:

 • Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
  Moderator – Agnieszka Koterla (sala P)
 • Nauczyciele języka polskiego i pozostałych przedmiotów
  Moderator – Małgorzata Kamińska (sala R)
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
  Moderator – Justyna Kralisz (sala SS1)
 • Prezesi i przedstawiciele organizacji polonijnych
  Moderator – Małgorzata Wróblewska (sala TT1)
 • Przedstawiciele nauki, wyższych uczelni, mediów
  Moderatorzy – dr Dawid Kostecki, Mariusz Czech (sala W)
 • Młodzież z wolontariatu polonijnego
  Moderator – Ewa Kołodziejczyk (sala U)
 • Rodzice
  Moderator – Barbara Dubiecka-Kruk (sala L)
  17:30 – 18:00

Przerwa kawowa

  18:00 – 19:00

Oficjalne otwarcie Kongresu (sala BCD)

Wystąpienia przedstawicieli Rządu i Władz RP

  19:15

Kolacja w formie grilla


RELACJA Z DNIA DRUGIEGO

  8:00 – 9:30

Śniadanie

  9:00 – 19:00

Młodzież z wolontariatu:
zwiedzanie Warszawy (m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto)

  9:00 – 19:00

Całodniowe warsztaty medialne i zwiedzanie siedziby Telewizji Polskiej S.A.

  9:00 – 10:30

Interdyscyplinarny panel dyskusyjny
„Rola edukacji językowej i kulturowej w zachowaniu tożsamości” (sala BCD)
Prowadzenie: prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Udział biorą:

prof. dr hab. Joanna Getka – kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
Łukasz Jarocki – Instytut Książki

  10:30 – 11:00

dr Krzysztof Jurek z Fundacji Polskiej Akademii Nauk
„Tożsamość społeczno-kulturowa uczniów polskich mieszkających za granicą” (sala BCD)

  11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

  11:30 – 13:30

Warsztaty

 • Rękodzieło ludowe (sala U)
 • Historyczne (sala R)
  11:30 „Immersyjna edukacja historyczna Instytutu Pamięci Narodowej”,
  prelegent Magdalena Hajduk
  12:30 „Działalność Biura Współpracy Międzynarodowej IPN w ramach projektu Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności oraz reagowania na dyfamacje jako przykład prowadzenia efektywnej polityki pamięci”,
  prelegenci: Agnieszka Jędrzak (Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej) i dr Mateusz Marek (naczelnik w Biurze Współpracy Międzynarodowej).
 • Wychowanie dwujęzyczne (sala SS1)
 • Zarządzanie zespołem i budowanie pozytywnych relacji w szkole polonijnej (sala TT1)
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (sala K)
 • Kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej (sala W)
 • Metody aktywizujące (sala L)
 • Taniec ludowy (sala P)
  13:30 – 15:00

Obiad

  15:00 – 17:30

Kontynuacja warsztatów

 • Historyczne (sala R)
 • Zarządzanie zespołem i budowanie pozytywnych relacji w szkole polonijnej (sala TT1)
  17:45 – 18:45

Warsztaty otwarte

 • Gra Kameleon (sala Europejska 1)
 • Wprowadzenie dotyczące działań w mediach społecznościowych, kwestii dezinformacji, fake newsów (sala Europejska 2)
  14:30 – 19:00

Wycieczki edukacyjne do wyboru:

 • Twierdza Modlin
  zwiedzanie: m.in. Wieży Czerwonej, Multimedialnego Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197
 • Ciechanów
  zwiedzanie: m.in. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
 • Zakroczym
  zwiedzanie: m.in. Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, refektarza klasztornego, Muzeum Warszawskiej Prowincji Kapucynów, Archiwum i Biblioteki Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
 • Uniwersytet Warszawski
  zwiedzanie: m.in. Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, laboratorium fizycznego i chemicznego
  19:00 – 20:30

Kolacja

  20:30

Koncert Jacka Kowalskiego
– polskiego historyka sztuki, poety i pieśniarza, tłumacza literatury starofrancuskiej na język polski, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sala BCD)


RELACJA Z DNIA TRZECIEGO

  7:00 – 9:00

Śniadanie

  9:00 – 10:30

Sesja wykładowo-warsztatowa (sala BCD)

„Polskie korzenie – jak i gdzie szukać informacji o polskich przodkach?”
dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL; dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL

  10:30 – 11:00

Zbiory polonijne i emigracyjne jako źródło w badaniach genealogicznych
Mariusz Olczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych

  11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

  11:30 – 13:00

Sesja wykładowa (sala BCD)

 • prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Akademia Ignatianum w Krakowie. Emerytowana profesor UJ
  Tożsamość polska w kontekście emigracji
 • dr Stella Strzemecka
  Problemy dziecka w szkole polonijnej
 • ks. dr hab. Cezary Franciszek Smuniewski, prof. UW
  Tożsamość narodowa Polonii z perspektywy nauk o bezpieczeństwie
  14:00 – 15:30

Obiad

  15:30 – 18:00

Czas wolny

  13:00 – 14:00 Panel rektorski
  18:00 – 23:00

Uroczyste podsumowanie Kongresu (sala ABCD)

Odczytanie i przyjęcie Rekomendacji Kongresu wypracowanych przez Uczestników

Koncert

Uroczysta kolacja


RELACJA Z DNIA CZWARTEGO

  6:30 – 8:00

Śniadanie

  08:30

Wyjazd do Niepokalanowa

  10:00 – 11:00

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem
ks. biskupa Rafała Macieja Markowskiego

  11:00 – 14:00

Zwiedzanie muzeów
Obiad w restauracji „U braci

  Ok. 14:00

Wyjazd z Niepokalanowa do Warszawy


RELACJA Z DNIA PIĄTEGO
I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą
dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki


CAŁOŚCIOWA REALIZACJA PORTALU KONGRESU: © CENTRUM MEDIALNE IRJP

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1505198 RAZY×