INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2023-05-19

Wizyta w Kancelarii Prezydenta RP

18 maja br. Dyrekcja Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego złożyła wizytę w Kancelarii Prezydenta RP. Celem spotkania była prezentacja Instytutu oraz omówienie możliwości współpracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą w zakresie edukacji językowej oraz utrwalania kultury narodowej.

W spotkaniu wzięli udział:

Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
dr hab. Jacek Gołębiowski prof. KUL, Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Jacek Janowiak, Zastępca Dyrektora IRJP
Przedstawiciele Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

Podczas wystąpienia dyrektorzy opowiedzieli o dotychczasowych oraz planowanych działaniach Instytutu. Następnie wywiązała się dyskusja na temat możliwego wsparcia ze strony Kancelarii Prezydenta RP w przyszłych przedsięwzięciach IRJP. Zwrócono także uwagę na potrzeby środowisk polskich w Europie Środkowo-Wschodniej w dobie trwającej wojny oraz będącego jej konsekwencją napięcia na arenie międzynarodowej.

Minister Dera, który pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP, z uwagą wysłuchał opinii wyrażonych przez wszystkich uczestników spotkania. Wyraził zainteresowanie podejmowanymi inicjatywami na rzecz wspierania edukacji, krzewienia kultury i nauczania języka polskiego za granicą
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM×