IRJP:HTTPS://EZAMOWIENIA.GOV.PL/MP-CLIENT/SEARCH/LIST/OCDS-148610-02076D11-14D3-11EE-9AA3-96D3B4440790

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  INSTYTUT   DOKUMENTY   DYREKCJA   RADA INSTYTUTU   PATRON   KOMUNIKATY   KONKURSY I NABORY   KONTAKT


ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

na usługę wdrożenia, udzielenia licencji oraz wsparcia technicznego dla systemu informatycznego „generator wniosków” do obsługi procedur dotacyjnych

plik PDF do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

obsługę jednostki sektora finansów publicznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz monitorowania regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania danymi

plik PDF do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

usługę zaprojektowania logo, księgi znaku oraz identyfikacji wizualnej dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

plik PDF do pobrania


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na:

usługę zaprojektowania logo, księgi znaku oraz identyfikacji wizualnej dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

plik PDF do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

usługę zaprojektowania logo, księgi znaku oraz identyfikacji wizualnej dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

plik PDF do pobrania


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na:

usługę zaprojektowania logo, księgi znaku oraz kompleksowej identyfikacji wizualnej dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

plik PDF do pobrania


ZAMÓWIENIE NA:

usługę wdrożenia, udzielenia licencji, wsparcia technicznego na dostęp do generatora wniosków w konkursach otwartych i stypendiach

NR SPRAWY:

BA.261.1.2024

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

dostawy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.05.2024 r. godz. 16:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3bae438b-12ed-11ef-a7f7-6221b72ad4fc
ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

usługę zaprojektowania logo, księgi znaku oraz kompleksowej identyfikacji wizualnej dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

plik PDF do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

obsługę jednostki sektora finansów publicznych w zakresie ochrony danych osobowych

plik PDF do pobrania


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 z dnia 01.03.2024 r.

plik PDF do pobrania


ZAMÓWIENIE NA:

dostawę mebli na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

NR SPRAWY:

BA.261.1.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

dostawy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

14.12.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8665f628-93a5-11ee-9ee7-e2087ac16d09
ZAMÓWIENIE NA:

wykonanie i jednorazowa dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego

NR SPRAWY:

BA.291.4.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

dostawy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

23.11.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d5d512b-8319-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Plan postępowań o udzielenie zamówienia po zmianach z dnia 31.08.2023 r.

plik PDF do pobrania


Plan postępowań o udzielenie zamówienia po zmianach z dnia 05.10.2023 r.

plik PDF do pobrania


ZAMÓWIENIE NA:

dostawę komputerów przenośnych i monitorów na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie.

NR SPRAWY:

BA.291.3.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

dostawy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

19.10.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-333e4705-6365-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Plan postępowań o udzielenie zamówienia po zmianach z dnia 31.08.2023 r.

plik PDF do pobrania


Plan postępowań o udzielenie zamówienia po zmianach z dnia 05.10.2023 r.

plik PDF do pobrania


ZAMÓWIENIE NA:

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

NR SPRAWY:

BA.291.2.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

usługi

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

02.10.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59a766a5-58b2-11ee-9aa3-96d3b4440790
Plan postępowań o udzielenie zamówienia po zmianach z dnia 31.08.2023 r.

plik PDF do pobrania


ZAMÓWIENIE NA:

świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

NR SPRAWY:

DA.291.1.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

usługi

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

08.09.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8799f8fd-4812-11ee-9aa3-96d3b4440790
ZAMÓWIENIE NA:

Świadczenie usługi magazynowania, konfekcjonowania, pakowania oraz dostarczania przesyłek
na rzecz Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

NR SPRAWY:

IRJP.5.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

usługi

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.08.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a56d42de-3aca-11ee-a60c-9ec5599dddc1
ZAMÓWIENIE NA:

Zakup podręczników, pomocy dydaktycznych i książek
na potrzeby IRJP im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie

NR SPRAWY:

IRJP.3.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

przetarg nieograniczony zgodnie z art. 132 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

dostawy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

28.07.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-276365af-14dc-11ee-a60c-9ec5599dddc1
ZAMÓWIENIE NA:

Usługę rezerwacji, sprzedaży oraz sukcesywnego dostarczania biletów lotniczych
na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

NR SPRAWY:

IRJP.4.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

dostawy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

06.07.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-02076d11-14d3-11ee-9aa3-96d3b4440790
Plan postępowań o udzielenie zamówienia po zmianach z dnia 26.06.2023 r.

plik PDF do pobrania


Plan postępowań o udzielenie zamówienia po zmianach z dnia 12.05.2023 r.

plik PDF do pobraniaZAMÓWIENIE NA:

Dostawa mebli
na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie

NR SPRAWY:

IRJP.2.2023

TRYB ZAMÓWIENIA:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

dostawy

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

22.05.2023 r. godz. 10:00

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I DO PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6cc74c16-f0c4-11ed-9355-06954b8c6cb9
Zamówienie na:

Kompleksową organizacją I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą w Warszawie

Nr sprawy:

IRJP.1.2023

Tryb zamówienia:

tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1) w związku z art. 356 pkt 2) ustawy Pzp

Rodzaj zamówienia:

usługi

Termin składania ofert:

19.04.2023 r. godz. 10:00

Sposób składania ofert:

Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

WIĘCEJ INFORMACJI:

Więcej informacji w załącznikach dostępnych na stronie prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Link do ogłoszenia o zamówieniu i do prowadzonego postępowania

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7ac5a76-d48a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1505262 RAZY×