IRJP:
Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą


STRONY KONGRESU WYŚWIETLONO 269542 RAZY


STRONA GŁÓWNA   PROGRAM   REGULAMIN   MIEJSCE   DLA MEDIÓW

DZIEŃ 1     DZIEŃ 2     DZIEŃ 3     DZIEŃ 4     DZIEŃ 5 MEDIA O KONGRESIE
KONGRES


W dniach 5-9 lipca 2023 roku odbył się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Z całeego świata do Jachranki pod Warszawą przybyli nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Głównym organizatorem Kongresu był Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia zaś: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program Kongresu składał się z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przeprowadzono m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne.


Odbywały się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą było budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.

Do uczestnictwa w Kongresie zaproszone zostały osoby działające na rzecz edukacji i nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski, w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w języku polskim, stypendystów i lektorów.

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą
odbywał się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP
Agaty Kornhauser-Dudy

List Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy do Dyrektora IRJP prof. Jacka Gołębiowskiego
Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
minister edukacji i nauki:

„Wsparcie oświaty polonijnej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Edukacja w polskich szkołach za granicą wpływa nie tylko na doskonalenie znajomości języka polskiego i podnoszenie poziomu wiedzy o Polsce, ale kształtuje także charakter oraz tożsamość narodową młodych Polaków dorastających na obczyźnie. Dlatego też podczas Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą w sposób szczególny chcemy wsłuchiwać się w głos praktyków, osób zaangażowanych w oświatę polonijną, aby lepiej poznać specyfikę pracy w różnych miejscach i placówkach, a także wyzwania, z którymi na co dzień się mierzą. Niezwykle cenne będzie również poznanie opinii oraz doświadczeń polskich naukowców pracujących w zagranicznych placówkach i działających na rzecz promowania polskiej nauki za granicą. Jak wzmacniać współpracę międzynarodową w obszarze nauki, popularyzować osiągnięcia polskich badaczy i ich największe sukcesy - na te i inne pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy Kongresu”.

Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego:

„Język jest najstarszym i bodaj najcenniejszym dobrem, jakie otrzymujemy w darze od naszych przodków. Rozwijał się przez tysiąclecia i jest w nim zapisana historia, która kształtuje nas jako ludzi. W języku wyrażamy naszą istotę, pragnienia, przekonania i wybory. W nim marzymy i projektujemy przyszłość. Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego powołany został z myślą o ochronie, podtrzymywaniu i promowaniu języka polskiego w polskiej szkole i codziennym życiu Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej. Rozpoczynający się wkrótce Kongres to wyjątkowy czas, w którym możemy podzielić się osiągnięciami, oczekiwaniami i razem nakreślić horyzont naszych zamierzeń oraz określić drogi ku nim prowadzące. Jestem przekonany, że dysponujemy jako naród wielkim potencjałem wzorów i możliwości twórczych, a kongresowe dni będą pracowitym i radosnym czasem tworzenia i realizowania nowych inicjatyw umacniających pozycję języka polskiego w świecie”.

PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU

Rejestracja uczestników oraz wieczorne projekcje filmów wraz z dyskusją na temat ich fabuły i przesłania:
FILIP – reżyseria: Michał Kwieciński - prowadzenie: dr Justyna Melonowska;
AGONIA – reżyseria: Tomasz Knittel - prowadzenie: dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL,
ANTYLE CHOPINA – reżyseria: Agnieszka Lipiec-Wróblewska - prowadzenie: dr Jarosław Cymerman,
DWIE KORONY – reżyseria: Michał Kondrat - prowadzenie: o. Jacek Staszewski OFM Conv

WIĘCEJ O PIERWSZYM DNIU KONGRESU


DRUGI DZIEŃ KONGRESU

Powitanie Uczestników Kongresu. Wystąpienie oraz prezentacja Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego dyrektor IRJP dr hab. Jacek. Gołębiowski, prof. KUL, wystąpienia przedstawicieli Współorganizatorów Kongresu i prezentacja działań Instytucji na rzecz środowisk polonijnych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Prezentacja działań TVP. Dyskusje panelowe na temat: Po co nam polska szkoła? Jak moja szkoła promuje język polski i Polskę w swoim środowisku?

WIĘCEJ O DRUGIM DNIU KONGRESU


TRZECI DZIEŃ KONGRESU

Interdyscyplinarny panel edukacyjny: „Rola edukacji językowej i kulturowej w zachowaniu tożsamości” - Prowadzenie: prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL, udział biorą: prof. dr hab. Joanna Getka – kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Łukasz Jarocki – Instytut Książki, „Tożsamość społeczno-kulturowa uczniów polskich mieszkających za granicą” - dr Krzysztof Jurek z Fundacji Polskiej Akademii Nauk

WIĘCEJ O TRZECIM DNIU KONGRESU


CZWARTY DZIEŃ KONGRESU

Sesja wykładowo-warsztatowa: „Polskie korzenie – jak i gdzie szukać informacji o polskich przodkach?” - dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL, Zbiory polonijne i emigracyjne jako źródło w badaniach genealogicznych - Mariusz Olczak - Dyrektor Archiwum Akt Nowych. Sesja wykładowa: Tożsamość polska w kontekście emigracji - prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Akademia Ignatianum w Krakowie. Emerytowana profesor UJ, Problemy dziecka w szkole polonijnej - dr Stella Strzemecka, Tożsamość narodowa Polonii z perspektywy nauk o bezpieczeństwie - ks. dr hab. Cezary Franciszek Smuniewski, prof. UW.

WIĘCEJ O CZWARTYM DNIU KONGRESU


PIĄTY DZIEŃ KONGRESU

Masza święta koncelebrowa w Niepokalanowie pod przewodnictwem ks. biskupa Rafała Macieja Markowskiego

Niepokalanów to franciszkański klasztor-sanktuarium („Gród Maryi”), położony na terenie archidiecezji warszawskiej. Założony w sierpniu 1927 r. na ziemiach ofiarowanych przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego, klasztor niepokalanowski stanowił miejsce działalności świętego o. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina.

WIĘCEJ O PIĄTYM DNIU KONGRESU

P R O G R A M
I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą 2023


  07:00 – 22:00

Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników
(Jachranka 77, 05-140 Serock)

  13:00 – 14:30

Obiad

  17:00 – 19:00

Kolacja

  19:00

„Tylko miłość jest twórcza”
– spotkania z twórcami/reżyserami, dyskusje panelowe nad filmami/kinematografią polską

Projekcja filmów:

FILIP   – reżyseria: Michał Kwieciński
Tytułowy bohater Filip jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć wodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Sam, będąc w sercu nazistowskich Niemiec, ukrywa żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci.
Prowadzenie: dr Justyna Melonowska (sala PR)

AGONIA   – reżyseria: Tomasz Knittel
Błyskotliwy esej filmowy, który często zachwyca swoją stroną wizualną. Narracja jest bardzo szybka, kamera rzadko zatrzymuje się w jednym punkcie – majestatyczne krajobrazy uchwycone z drona mieszają się z ujęciami przedstawiającymi rozmówców Adam Struga, głównego bohatera, ich najbliższe otoczenie.
Prowadzenie: dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL (sala SS1)

ANTYLE CHOPINA   – reżyseria: Agnieszka Lipiec-Wróblewska
Antylscy muzycy czują i umieją zagrać rubato Chopina. Potrafią też – jak nikt inny – improwizować na fortepianie. Intuicyjnie rozwijają to, o czym Chopin pisał w listach: Lewa ręka jest zegarem, ale z prawą rób wszystko co chcesz i co możesz. Odkrycie Chopina było bardzo nowoczesne, rozsadzało swój czas i jak się okazuje europejskie korzenie. Synkopowanie prawą ręką wywodzi się z rytmu afrykańskiego bębna. Połączenie lewej, grającej rytm ręki, z synkopującą dowolnie prawą ręką wprowadzili amerykańscy pianiści na przełomie XIX i XX wieku. Ten rytm nazywa się ragtime.
Prowadzenie: dr Jarosław Cymerman (sala TT1)

DWIE KORONY  – reżyseria: Michał Kondrat
Film ukazuje nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbego, począwszy od jego dzieciństwa aż do decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Film jest podzielony na część dokumentalną i fabularną, dzięki czemu możemy usłyszeć, o czym rozmawiał o. Maksymilian z różnymi osobami w Auschwitz.
Prowadzenie: o. Jacek Staszewski OFM Conv (sala UW)

Miejsce projekcji: Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe, Jachranka 77


RELACJA Z DNIA PIERWSZEGO

  8:00 – 10:00

Śniadanie

  10:00 – 11:30

Powitanie Uczestników Kongresu (sala BCD)

Wystąpienie oraz prezentacja Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
– dyrektor IRJP dr hab. J. Gołębiowski, prof. KUL

Wystąpienia przedstawicieli Współorganizatorów Kongresu i prezentacja działań Instytucji na rzecz środowisk polonijnych:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Prezentacja działań TVP skierowanych do odbiorców zagranicznych

Filip Styczyński – Dyrektor TVP World
Jakub Dybek - Dyrektor TVP Polonia
Mirosłav Ciunovic - Dyrektor TVP Wilno
Aleksandra Adamczyk - Zastępca Dyrektora TVP Wilno

  11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

  12:00 – 13:30

Wykład dr hab. Jacka Gołębiowskiego, prof. KUL (sala BCD)
Działania Państwa Polskiego na rzecz Polonii i Polaków w kontekście zmian geopolitycznych

Sesja plenarna
z udziałem przedstawicieli KPRM, MSZ, MEiN, ORPEG, NAWA oraz dyplomatów (służby konsularnej) z Londynu, Kurytyby, Chicago, Reykjaviku, Berlina prowadzona przez dr. hab. Jacka Gołębiowskiego, prof. KUL

Wystąpienie Marka Zaniewskiego
przedstawiciela Związku Polaków na Białorusi
Sytuacja szkolnictwa polskiego na Białorusi

Wystąpienie Julii Sierkowej
przedstawicielki Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie
Sytuacja szkolnictwa polskiego na Ukrainie

Wystąpienie Radosława Brzózki
Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki
Jeden naród, wiele państw. Służba Polsce poza granicami kraju

  13:30 – 15:00

Obiad

  15:00 – 17:30

Dyskusje panelowe na temat:

 1. Po co nam polska szkoła?
 2. Jak moja szkoła promuje język polski i Polskę w swoim środowisku?

Grupy:

 • Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
  Moderator – Agnieszka Koterla (sala P)
 • Nauczyciele języka polskiego i pozostałych przedmiotów
  Moderator – Małgorzata Kamińska (sala R)
 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
  Moderator – Justyna Kralisz (sala SS1)
 • Prezesi i przedstawiciele organizacji polonijnych
  Moderator – Małgorzata Wróblewska (sala TT1)
 • Przedstawiciele nauki, wyższych uczelni, mediów
  Moderatorzy – dr Dawid Kostecki, Mariusz Czech (sala W)
 • Młodzież z wolontariatu polonijnego
  Moderator – Ewa Kołodziejczyk (sala U)
 • Rodzice
  Moderator – Barbara Dubiecka-Kruk (sala L)
  17:30 – 18:00

Przerwa kawowa

  18:00 – 19:00

Oficjalne otwarcie Kongresu (sala BCD)

Wystąpienia przedstawicieli Rządu i Władz RP

  19:15

Kolacja w formie grilla


RELACJA Z DNIA DRUGIEGO

  8:00 – 9:30

Śniadanie

  9:00 – 19:00

Młodzież z wolontariatu:
zwiedzanie Warszawy (m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto)

  9:00 – 19:00

Całodniowe warsztaty medialne i zwiedzanie siedziby Telewizji Polskiej S.A.

  9:00 – 10:30

Interdyscyplinarny panel dyskusyjny
„Rola edukacji językowej i kulturowej w zachowaniu tożsamości” (sala BCD)
Prowadzenie: prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Udział biorą:

prof. dr hab. Joanna Getka – kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
Łukasz Jarocki – Instytut Książki

  10:30 – 11:00

dr Krzysztof Jurek z Fundacji Polskiej Akademii Nauk
„Tożsamość społeczno-kulturowa uczniów polskich mieszkających za granicą” (sala BCD)

  11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

  11:30 – 13:30

Warsztaty

 • Rękodzieło ludowe (sala U)
 • Historyczne (sala R)
  11:30 „Immersyjna edukacja historyczna Instytutu Pamięci Narodowej”,
  prelegent Magdalena Hajduk
  12:30 „Działalność Biura Współpracy Międzynarodowej IPN w ramach projektu Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności oraz reagowania na dyfamacje jako przykład prowadzenia efektywnej polityki pamięci”,
  prelegenci: Agnieszka Jędrzak (Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej) i dr Mateusz Marek (naczelnik w Biurze Współpracy Międzynarodowej).
 • Wychowanie dwujęzyczne (sala SS1)
 • Zarządzanie zespołem i budowanie pozytywnych relacji w szkole polonijnej (sala TT1)
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (sala K)
 • Kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej (sala W)
 • Metody aktywizujące (sala L)
 • Taniec ludowy (sala P)
  13:30 – 15:00

Obiad

  15:00 – 17:30

Kontynuacja warsztatów

 • Historyczne (sala R)
 • Zarządzanie zespołem i budowanie pozytywnych relacji w szkole polonijnej (sala TT1)
  17:45 – 18:45

Warsztaty otwarte

 • Gra Kameleon (sala Europejska 1)
 • Wprowadzenie dotyczące działań w mediach społecznościowych, kwestii dezinformacji, fake newsów (sala Europejska 2)
  14:30 – 19:00

Wycieczki edukacyjne do wyboru:

 • Twierdza Modlin
  zwiedzanie: m.in. Wieży Czerwonej, Multimedialnego Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197
 • Ciechanów
  zwiedzanie: m.in. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
 • Zakroczym
  zwiedzanie: m.in. Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów, refektarza klasztornego, Muzeum Warszawskiej Prowincji Kapucynów, Archiwum i Biblioteki Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
 • Uniwersytet Warszawski
  zwiedzanie: m.in. Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, laboratorium fizycznego i chemicznego
  19:00 – 20:30

Kolacja

  20:30

Koncert Jacka Kowalskiego
– polskiego historyka sztuki, poety i pieśniarza, tłumacza literatury starofrancuskiej na język polski, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (sala BCD)


RELACJA Z DNIA TRZECIEGO

  7:00 – 9:00

Śniadanie

  9:00 – 10:30

Sesja wykładowo-warsztatowa (sala BCD)

„Polskie korzenie – jak i gdzie szukać informacji o polskich przodkach?”
dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL; dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL

  10:30 – 11:00

Zbiory polonijne i emigracyjne jako źródło w badaniach genealogicznych
Mariusz Olczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych

  11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

  11:30 – 13:00

Sesja wykładowa (sala BCD)

 • prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Akademia Ignatianum w Krakowie. Emerytowana profesor UJ
  Tożsamość polska w kontekście emigracji
 • dr Stella Strzemecka
  Problemy dziecka w szkole polonijnej
 • ks. dr hab. Cezary Franciszek Smuniewski, prof. UW
  Tożsamość narodowa Polonii z perspektywy nauk o bezpieczeństwie
  14:00 – 15:30

Obiad

  15:30 – 18:00

Czas wolny

  13:00 – 14:00 Panel rektorski
  18:00 – 23:00

Uroczyste podsumowanie Kongresu (sala ABCD)

Odczytanie i przyjęcie Rekomendacji Kongresu wypracowanych przez Uczestników

Koncert

Uroczysta kolacja


RELACJA Z DNIA CZWARTEGO

  6:30 – 8:00

Śniadanie

  08:30

Wyjazd do Niepokalanowa

  10:00 – 11:00

Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem
ks. biskupa Rafała Macieja Markowskiego

  11:00 – 14:00

Zwiedzanie muzeów
Obiad w restauracji „U braci

  Ok. 14:00

Wyjazd z Niepokalanowa do Warszawy


RELACJA Z DNIA PIĄTEGO

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z FOLDEREM PODSUMOWUJĄCYM KONGRES


PDF - WERSJA SKOMPRESOWANA

PDF - WERSJA OPTYMALNA
POLONIA O SOBIE

"Polonia o sobie" to cykl prezentacji środowisk polonijnych w świecie. Nagrania dokonane zostały w trakcie I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.


O Polonii australijskiej opowiada Małgorzata Kwiatkowska z Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Prezydium Rady Polonii Świata.O Polonii australijskiej opowiada Elżbieta Cesarska z Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej, Polskiej Szkoły Sobotniej Dzielnic Północnych Sydney, Domu Polskiego w Ashfield.O Polonii w Szwajcarii opowiada Anita Pacha z Polskiej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bazylei, Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji.O Polonii w Szwajcarii opowiada Aneta Kubas z Polskiej Biblioteki Biblary w Dublinie, Prezes Biblary.O Polonii na Islandii opowiada Katarzyna Rabęda ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku..O Polonii w Irlandii opowiada Aneta Zawacka Uveges ze Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli, Polskiej Szkoły SEN w Dublinie.Realizacja © Centrum Medialne IRJPZAPROSZENIE NA KONGRES


21 kwietnia 2023

Konferencja prasowa
na temat I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się konferencja prasowa z udziałem dr. Tomasza Rzymkowskiego, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki, profesora Jacka Gołębiowskiego, Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Jacka Janowiaka, zastępcy Dyrektora IRJP, Agnieszki Koterli, zastępcy Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, dr Zofii Sawickiej, zastępcy Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz Piotra Semeniuka, Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, poświęcona bieżącej działalności i planom Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (IRJP) oraz organizowanemu w lipcu br. I Światowemu Kongresowi Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.

WIĘCEJ O KONFERENCJI


I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą
dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki


CAŁOŚCIOWA REALIZACJA PORTALU KONGRESU: © CENTRUM MEDIALNE IRJP

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1433801 RAZY×