IRJP: 12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-05-08

12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii

Wsparcie zróżnicowanych środowisk polonijnych oraz nowe, bardziej transparentne zasady finansowania polskich szkół za granicą – to podstawowe zmiany, które wprowadza Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Instytut przedstawił nową strategię, która zawiera się w haśle: „12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii”.

7 maja 2024 r. w siedzibie IRJP odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego Urszula Starakiewicz-Krawczyk, dyrektor Instytutu, zaprezentowała nową strategię oraz plany w zakresie wspierania Polonii i Polaków za granicą w 2024 r. W wydarzeniu zorganizowanym w formule hybrydowej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, w tym organizacji parasolowych oraz środowisk związanych z szeroko rozumianą działalnością polonijną.

Joanna Mucha, wiceministra Edukacji Narodowej, otwierając spotkanie, zwróciła się do gości: - Jesteście Państwo naszymi najlepszymi ambasadorami. Dlatego działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą są priorytetem nie tylko dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale i dla całego rządu. Za pośrednictwem Instytutu Rozwoju Języka Polskiego będziemy wspierać działania, które wzmacniają Polonię i Polaków za granicą, a także wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego, otwartego, który zaprasza do siebie nie tylko turystów, ale również inwestorów.

Na spotkaniu zaprezentowano 12 celów Instytutu, porządkujących zakres i obszary wsparcia przydzielanego w ramach publicznych środków, w trzech blokach:

I. Język. Nauczanie, metodyka i promocja:

 1. Nauka i doskonalenie języka
 2. Innowacyjna dydaktyka
 3. Promocja dwujęzyczności
 4. Język polski jako obcy

II. Społeczność i młodzież polonijna

 1. Młodzi liderzy polonijni
 2. Wsparcie organizacji polonijnych
 3. Integracja polonijna
 4. Wiedza o Polonii w praktyce

III. Nowoczesność, kultura i historia

 1. Polska. Europa. Świat
 2. Kultura po polsku
 3. Wydarzenia okolicznościowe
 4. Poznaj nowoczesną Polskę

Urszula Starakiewicz-Krawczyk, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, zaznaczyła, że każda oferta składana do Instytutu musi odnosić się do jednego lub kilku celów.

Dyrektor Instytutu omówiła też nowe zasady wsparcia dla polonijnych szkół społecznych i rozliczania dofinansowań. Omówiła także główne wyzwania stojące przed Instytutem, zasady wpierania Polonii i Polaków za granicą w zakresie inicjatyw, wyjazdów młodzieży i dzieci. Przedstawiono również plany konkursowe Instytutu na 2024 rok, propozycje inicjatyw własnych oraz wieloletnich projektów pilotażowych.

- Już jesienią tego roku przeprowadzimy parlamentarne Debaty Młodych w dwóch, trzech lokalizacjach na świecie. Uczestników tych spotkań chcemy wybierać na zasadzie konkursów. W czerwcu uruchomimy nabór do Akademii Młodego Lidera, elitarnego programu dla aspirujących, młodych liderów polonijnych. Również w przyszłym miesiącu ruszymy z naborem dla dyrygentów w ramach programu, którego celem będzie rozwój chórów polonijnych i polskich za granicą. W przypadku obu programów planujemy organizację jeszcze w sierpniu obozów dydaktycznych w Polsce – zapowiedziała dyrektor Instytutu.   

Dyrektor zadeklarowała także, że jednym z priorytetów działalności IRJP w 2024 roku jest budowanie i pogłębianie bezpośrednich relacji ​z beneficjentami oraz instytucjami realizującymi cele zbieżne z zadaniami Instytutu. - Otwartość i dialog ze wszystkimi środowiskami umożliwią Instytutowi tworzenie programów oraz konkursów odpowiadających różnorodnym potrzebom środowisk polonijnych i polskich za granicą, które pozwolą skutecznie dysponować wsparcie w zakresie rozwoju i promocji języka polskiego – dodała Urszula Starakiewicz-Krawczyk.

O instytucie

Instytut jest państwową osobą prawną umocowaną ustawą z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (z późn. zm.) z rocznym budżetem ponad 92 mln zł na realizację zadań ustawowych. Jednym z jego głównych zadań jest promocja i wspieranie nauki języka polskiego za granicą zarówno wśród rodaków, jak i osób obcojęzycznych.

12 celów IRJP - zobacz więcej:
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1461301 RAZY×