IRJP: OŚWIADCZENIE
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-05-10

OŚWIADCZENIE

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego stał się w ostatnim okresie przedmiotem licznych ataków. Nieprawdziwe, wprowadzające w błąd informacje, pomówienia lub próby wywierania bezprawnej presji kierowane są zarówno wobec samego Instytutu, jak i jego pracowników. Ataki te mają miejsce w przestrzeni publicznej, w korespondencji kierowanej do Instytutu, w mediach społecznościowych.

Kompleksową akcję przedstawiania w negatywnym świetle Instytutu i jego pracowników wiążemy wprost z prowadzonymi od kilku miesięcy pracami, zmierzającymi do zapewnienia pełnej transparentności i rzetelności w rozliczaniu finansowania ze środków publicznych inicjatyw polonijnych i polskich za granicą.

Prace Instytutu, prowadzone obecnie na wielu płaszczyznach, w tym organizacyjnej, komunikacyjnej, prawnej i administracyjnej, mają na celu wprowadzenie i upublicznienie jasnych kryteriów przyznawania i rozliczania dotacji finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym informujemy, że bezprawne działania, wyrażające się m.in w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, krzywdzących ocen, pomówień i w innych próbach wywarcia bezprawnej presji w odniesieniu do działalności Instytutu, będą powodować odpowiednie skutki prawne dla osób angażujących się w takich działania.

Tymczasem wszystkich zainteresowanych działalnością Instytutu prosimy uprzejmie o kontakt bezpośredni z Instytutem. Na wszystkie pytania kierowane do nas drogą oficjalną z przyjemnością odpowiemy.

kontakt@irjp.gov.pl
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1461173 RAZY×