IRJP: Komunikat dotyczący umów dwuletnich dla szkół w Niemczech
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-05-16

Komunikat dotyczący umów dwuletnich dla szkół w Niemczech

Komunikat Instytutu Rozwoju Języka Polskiego dotyczący realizacji zawartych w 2023 r. umów dwuletnich na wsparcie polonijnych placówek edukacyjnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

W związku z zapytaniami spływającymi do Instytutu, a dotyczącymi realizacji dwuletnich umów na wsparcie szkół polonijnych i polskich za granicą, podpisanych przez jednego z Operatorów z Instytutem w 2023 r., informujemy, że w wyniku ustaleń z tym Operatorem, pewna część umów nie będzie kontynuowana w 2024 roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Operatora, wszystkie zainteresowane podmioty z terenu Republiki Federalnej Niemiec otrzymały informację w dn. 14 maja 2024 r. o niekontynuowaniu wskazanych umów w 2024 roku.

Placówki, które wskutek powyższego, nie mają zagwarantowanego wsparcia w roku bieżącym, mogą złożyć stosowne wnioski i ubiegać się o wsparcie w trwającym właśnie naborze na warunkach określonych w ogłoszeniu i regulaminie: https://irjp.gov.pl/irjp_dofinansowanie_edukacja2024.php

 
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1461280 RAZY×