IRJP:
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTUINICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023


Wnioski, które otrzymały dofinansowanie
w ramach naboru w trybie ciągłym
pn. "Inicjatywy wspierające zadania Insytutu Rozwoju Języka Polskiego
im.świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2023"


Lp
 
Decyzja
z dnia
 
Nazwa przedsięwzięcia
 
Wnioskodawca
 
Przyznana wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w PLN
1. 21.07.2023r. Pamięć i Tożsamość II Stowarzyszenie "Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur" 194 872,00
2. 21.07.2023r. Kolonie językowe dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin (..) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego 441 920,00
3. 21.07.2023r. Wakacje w Macierzy Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej, Uczniowski Klub Sportowy 120 000,00
4. 21.07.2023r. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Litwy Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim 169 000,00
5. 26.07.2023r. Pamięć i Tożsamość III Stowarzyszenie "Klasztor Węgrów - Centrum Dialogu Kultur" 238 574,00
6. 28.08.2023r. Biało-czerwone ABC. Wsparcie szkolnictwa w Wielkiej Brytanii i Włoszech Wolność i Demokracja 24 150,00
7. 28.08.2023r. Podwyższenie jakości nauczania języka polskiego wśród 8-9 letnich uczniów szkół polskich w Wielkiej Brytanii Fundacja "Towarzystwo Projektów Edukacyjnych" 42 000,00
8. 28.08.2023r. Bieszczadzka szkoła języka polskiego Caritas Archidiecezji Przemyskiej 110 455,00
9. 28.08.2023r. Letnie kolonie edukacyjne organizowane w Polsce dla uczniów ze szkół polskich na Litwie Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej 44 675,74
10. 28.08.2023r. "Biało-czerwone ABC. Druk i dystrybucja podręcznika "Język polski jako drugi obcy" dla uczniów na Ukrainie" Wolność i Demokracja 378 800,00
11. 28.08.2023r. "Polski Patriotyzm muzyką malowany" - Projekt mzycznopatriotyczny Stowarzyszenie PRO ARTIS 20 000,00
12. 28.08.2023r. Pamięć i tożsamość. Wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia 57 825,00
13. 28.08.2023r. Wielojęzyczność i język polski konferencja dla nauczycieli języka polskiego, rodziców dzieci uczących się w szkołach polonijnych, studentów, miłośników kultury i języka polskiego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 43 466,00
14. 28.08.2023r. Wsparcie funkcjonowania Polskiej Szkoły im.Sw.Królowej Jadwigi w Tbilisi Stowarzyszenie Wspólnota Polska 21 111,00
15. 28.08.2023r. Turniej piłkarski w Wilnie dla uczniów szkół polskich na Litwie "Graj po polsku" Turniej piłkarski w Wilnie dla uczniów szkół polskich na Litwie "Graj po polsku" 225 210,00
16. 28.08.2023r. Wsparcie polskiego przedszkola i szkoły w Karagandzie Towarzystwo współpracy z Polakami w Kazachstanie Kraków - Karaganda 20 000,00
17. 30.08.2023r. Działania interwencyjne na rzecz utrzymania i rozwoju szkół polonijnych we Włoszech oraz stworzenia dla nich możliwości rozwoju w aspekcie merytoryczno-dydaktycznym Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 82 740,00
18. 30.08.2023r. "Polski bez granic" - wsparcie bieżącej działalności struktur organizacji oświatowych na Litwie i Ukrainie oraz kluczowych placówek edukacyjnych w Wielkiej Brytanii i na Łotwie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 439 442,00
19. 06.10.2023r. "Kolonie letnie dla dzieci litewskiej Polonii w Lutomiersku Fundacja Integracja JPII z siedzibą w Łodzi 20 000,00
20. 06.10.2023r. Projekt edukacyjno-patriotyczny Czy pamietasz...? Stowarzyszenie Parafiada im.św.Józefa Kalasancjusza 22 470,00
21. 06.10.2023r. "Biało - czerwone ABC. Wspieranie nauczycieli stypendystów polonistycznych studiów i działań promujących język polski" Wolność i Demokracja 181 950,00
22. 06.10.2023r. "Polski bez granic" - wsparcie działań statutowych Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" w Wilnie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" im. Jana Olszewskiego 823 720,00
23. 06.10.2023r. "Polski bez granic" - wsparcie bieżącej działalności polskich placówek edukacyjnych na Łotwie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 67 200,00
24. 06.10.2023r. Ważne wydarzenia organizowane przez Polskę Macierz Szkolną w Irlandii w 2023 roku Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 83 601,00
25. 06.10.2023r. "Język polski jako dziedzictwo". Zapewnienie warunków organizacyjnych i merytorycznych do nauki języka polskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w Karagandzie Towarzystwo współpracy z Polakami w Kazachstanie Kraków - Karaganda 25 200,00
26. 06.10.2023r. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych Polskiej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Tbilisi Stowarzyszenie Wspólnota Polska 36 435,00
27. 06.10.2023r. Laboratorium edukacyjne "Emi i Gracji" Fundacja Czyste Serca 80 825,00
28. 06.10.2023r. Bon maturzysty – stypendia dla uczniów klas maturalnych polskich szkół w Stanach Zjednoczonych Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 52 800,00
29. 06.10.2023r. Wsparcie działania najstarszej organizacji wspierającej edukację polonijną w Wielkiej Brytanii Wolność i Demokracja 58 900,00
30. 12.10.2023r. Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech Stowarzyszenie Wspólnota Polska 920 272,22
31. 12.10.2023r. Polonijne Centrum ds. krzewienia kultury, nauki języka polskiego, wspierania Polaków oraz Niemców pochodzenia polskiego w Niemczech Stowarzyszenie Wspólnota Polska 210 200,00
32. 20.10.2023r. Jesienna szkoła języka polskiego dla uczniów polskiego pochodzenia oraz szkolenie pedagogiczne dla nauczycieli języka polskiego Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki 710 830, 00
33. 20.10.2023r. Polski bez granic -promocja języka polskiego w środowiskach uniwersyteckich - Litwa, Ukraina, Bułgaria Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 411 900,00
34. 20.10.2023r. "Działania uzupełniające wzmacnianie języka polskiego na świecie - Litwa, Irlandia" Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 96 080,00
35. 14.11.2023r. Kolędy Wielu Pokoleń dla Polonii Stowarzyszenie Promyczek Dzieciom 51 300,00
36. 14.11.2023r. Alfabet Literatury Polskiej Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 418 320,00
37. 14.11.2023r. Promocja języka polskiego wśród najmłodszych uczniów i przedszkolaków na Litwie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 65 550,00
38. 29.11.2023r. Historia poprzez muzykę - warsztaty muzyczno - historyczne dla młodzieży z polskich szkół w Belgii Fundacja Action - Life 151 200,00
39. 29.11.2023r. Kurs Teologiczno - Katechetyczny w Wilnie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 285 731,00
40. 29.11.2023r. XXII Wierszowisko cykliczny Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci Wolność i Demokracja 36 580,00
41. 29.11.2023r. "Mikołajkowa paczka - Gruzja, Litwa, Łotwa" - wsparcie charytatywne dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 398 000,00
42. 13.12.2023r. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających w Wielkiej Brytanii Wolność i Demokracja 22 270,00
43. 13.12.2023r. Koncert kolęd i pastorałek w Wilnie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 169 520,00
44. 13.12.2023r. "Dodatkowe wsparcie dla polskich instytucji oświatowych na Ukrainie w obliczu wojny" Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 133 000,00
45. 13.12.2023r. Bon Kolbego dla nauczycieli Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 644 600,00
46. 13.12.2023r. "Spotkania wigilijne" Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 340 200,00
47. 15.12.2023r. Gwiazdka z Kolbem na Wschodnim Wybrzeżu Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych 413 744,50
48. 15.12.2023r. Polski na egzaminie Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych 182 930,00


11.10.2023

OGŁOSZENIE
Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
z dnia 11 października 2023 r.
zmieniające Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
o naborze wniosków w trybie ciągłym do przedsięwzięcia pod nazwą
„INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023” z dnia 12 lipca 2023 r.


Odpowiadając na zapotrzebowanie środowisk polonijnych i polskich poza granicami Polski, mając na względzie długofalowe oddziaływanie zgłaszanych przedsięwzięć Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w celu zapewnienia komplementarności działań oraz chcąc poszerzyć wsparcie dla inicjatyw wspierających zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego o przedsięwzięcia cykliczne bądź wymagające terminu realizacji dłuższego niż do końca roku 2023 , informuje, że w Ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 12 lipca 2023 r. o naborze wniosków w trybie ciągłym do przedsięwzięcia pod nazwą „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023”, zmienionym Ogłoszeniem Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 05 września 2023 wprowadza się następujące zmiany:

 1. W „Regulaminie naboru wniosków w trybie ciągłym w ramach przedsięwzięcia „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023” stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 12 lipca 2023 r :
  1. § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Wsparcie w ramach Przedsięwzięcia może być realizowane w ramach projektów rocznych (na rok 2023) oraz dwuletnich (na lata 2023 i 2024), z tym zastrzeżeniem, że wypłata środków na rok 2024 jest uzależniona od otrzymania przez Instytut dotacji na rok 2024 z budżetu państwa.”;
  2. w § 6 w ust. 3 uchyla się punkt 6) o następującej treści: „zaświadczenie z banku o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie dla obsługi dotacji z Instytutu, a którego to rachunku Wnioskodawca jest właścicielem i wyłącznym dysponentem”;
  3. w § 12:
   - ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wzór umowy zostanie udostępniony Wnioskodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany we wniosku.”;
   w ust. 2 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie: „przesłanie podpisanej umowy do Instytutu. Po przesłaniu umowy do Instytutu jego pracownik weryfikuje treść umowy, a następnie przesyła ją drogą mailową na adres Wnioskodawcy”;
  4. w § 15 ust. 3 skreśla się wyrazy „Wprowadzone zmiany obowiązują̨ od chwili ich publikacji.”.
 2. Jednocześnie Dyrektor Instytutu zawiadamia, że:
  1. dla wniosków złożonych przed dniem opublikowania niniejszego ogłoszenia – wymóg przedstawienia dokumentu, o którym mowa w uchylanym przepisie Regulaminu § 6 ust. 3 pkt 6), nie będzie miał zastosowania. Wnioski zawierające wspomniany dokument będą uznane za prawidłowo złożone. Brak rzeczonego dokumentu lub wadliwie złożonego nie będzie wpływał negatywnie na ocenę Komisji Konkursowej.
  2. dla wniosków rozstrzygniętych przez Komisję Konkursową oraz dla wniosków nierozstrzygniętych przed dniem opublikowania niniejszego ogłoszenia stosuje się następujące regulacje:
   - Wnioskodawca w ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego Ogłoszenia ma prawo do ponownego złożenia wniosku rozpatrzonego albo w przypadku wniosku nierozpatrzonego do jego zaktualizowania o okres, o którym mowa w zmienionym niniejszym Ogłoszeniem § 3 ust. 3 Regulaminu. Korzystając z powyższego prawa Wnioskodawca zawiadamia Instytut pismem do którego dołącza nowy wniosek w przypadku, gdy jego wniosek przez Komisję został odrzucony lub  załącza zaktualizowane elementy wniosku, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r.  sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2023 r. poz. 718)- w przypadku wniosku rozstrzygniętego pozytywnie bądź nierozstrzygniętego do dnia publikacji Ogłoszenia.
   - Przy rozstrzyganiu nowego wniosku i aktualizacji wniosku przez Komisję Konkursową stosuje się postanowienia niniejszego Ogłoszenia oraz Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
  3. dla wniosków, dla których do dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zawarto umowy o wsparcie:
   - Wnioskodawca w ciągu 14 dni od daty niniejszego Ogłoszenia ma prawo do złożenia wniosku aktualizującego okres realizacji przedsięwzięcia, do którego załącza elementy wniosku, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2023 r. poz. 718). Przy rozstrzyganiu aktualizacji wniosku przez Komisję Konkursową stosuje się postanowienia niniejszego Ogłoszenia oraz Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia z Wnioskodawcą zostanie zawarty aneks zmieniający postanowienia dotychczasowej Umowy.
 3. Wnioski złożone przed opublikowaniem niniejszego ogłoszenia obejmujące okres, o którym mowa w zmienionym niniejszym Ogłoszeniem § 3 ust. 3 Regulaminu a które nie zostały rozstrzygnięte rozpatrywane będą w oparciu o przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym ogłoszeniem.
 4. Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie z dniem publikacji.
 5. Pozostałe przepisy Ogłoszenia oraz Załączników pozostają bez zmian.

Jacek Janowiak
Zastępca Dyrektora Instytutu

Załącznik:

 1. Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym w ramach przedsięwzięcia „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023 (tekst jednolity)

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA / PDF

REGULAMIN TREŚĆ JEDNOLITA Z DNIA 11.10.2023 / PDF


05.09.2023

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego o naborze wniosków w trybie ciągłym do przedsięwzięcia pod nazwą:
„INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023” z dnia 12 lipca 2023 r.


Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego informuje, że w Ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 12 lipca 2023 r. o naborze wniosków w trybie ciągłym do przedsięwzięcia pod nazwą „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023” wprowadza się następujące zmiany:

 1. punkt 7 Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie: „W ramach naboru w trybie ciągłym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie przez jednego wnioskodawcę więcej niż dwóch wniosków, jednak na jedno zadanie może przypadać tylko jeden złożony wniosek. Wyklucza się możliwość składania dwóch wniosków mających finansować jedno zadanie”;
 2. W „Regulaminie naboru wniosków w trybie ciągłym w ramach przedsięwzięcia „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023” stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 12 lipca 2023 r.:
  a) W § 6. OCENA FORMALNA WNIOSKÓW w ust. 3 po punkcie 5) dodaje się punkt 6) o następującej treści: „zaświadczenie z banku o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie dla obsługi dotacji z Instytutu, a którego to rachunku Wnioskodawca jest właścicielem i wyłącznym dysponentem”;
  b) W § 12. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY ust 3 punkt 1) otrzymuje brzmienie: „podpisanie i wysłanie przez Wnioskodawcę dwóch wydrukowanych egzemplarzy umowy oraz wniosku (stanowiącego załącznik do umowy) zgodnie z zasadami reprezentacji w miejscach wskazanych do podpisu. Wnioskodawca wskazuje osobę̨ do reprezentacji, która będzie zawierała w imieniu danej instytucji umowę o finansowanie. Jeżeli nie będzie to organ uprawniony do reprezentacji to dla pełnomocnika należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo”.

Pozostałe przepisy Ogłoszenia oraz Załączników pozostają bez zmian


Dyrektor Instytutu
Jacek Gołębiowski


DO POBRANIA - REGULAMIN NABORU Z DNIA 05.09.2023 / PDF


12.07.2023

Ogłoszenie
Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 12 lipca 2023 r.
o naborze wniosków w trybie ciągłym do przedsięwzięcia pod nazwą
„INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023”


 1. Nabór wniosków przeznaczony jest dla przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla prowadzonej przez Instytut działalności, które są spójne z celami Instytutu oraz mają ważną rolę społeczną. Dotyczy to także wniosków, które z różnych przyczyn nie mogły zostać złożone do dotychczas organizowanych przez Instytut otwartych konkursów ofert.
 2. Nabór wniosków rozpocznie się 13 lipca 2023 roku i trwa do odwołania.
 3. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach naboru to 2 000 000 zł. Kwota może ulec zmianie. Minimalna wartość dofinansowania dla jednego wniosku wynosi 20 000 zł, a maksymalna 1 000 000 zł.
 4. Regulamin naboru stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Wkład własny nie jest wymagany.
 6. Wnioski należy składać w formie papierowej wysyłając je na adres Instytutu ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa lub w formie elektronicznego dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym na adres e-mail: inicjatywy2023@irjp.gov.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia.
 7. W ramach naboru w trybie ciągłym dopuszcza się złożenie przez jednego wnioskodawcę maksymalnie dwóch wniosków.
 8. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia naboru w trybie ciągłym to 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dyrektor Instytutu
Jacek Gołębiowski


DO POBRANIA - REGULAMIN NABORU Z DNIA 12.07.2023 / PDFZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Regulaminy naboru
 2. Wzór wniosku
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy

DO POBRANIA - REGULAMIN NABORU Z DNIA 12.07.2023 / PDF

DO POBRANIA - REGULAMIN NABORU Z DNIA 05.09.2023 / PDF

DO POBRANIA - REGULAMIN NABORU Z DNIA 11.10.2023 / PDF


PROSIMY O PRZESYŁANIE WNIOSKU
ZARÓWNO W WERSJI PDF, JAK I EDYTOWALNYM FORMACIE DOKUMENTU MSWORD
NA ADRES: inicjatywy2023@irjp.gov.pl


DO POBRANIA - WZÓR WNIOSKU / MSWord


DO POBRANIA - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych / MSWord

DO POBRANIA - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych / PDF
Dofinansowano ze środków Ministra Edukacji i NaukiPORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1461288 RAZY×