IRJP: Wyniki otwartego konkursu ofert
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


Instytut Rozwoju Języka Polskiego    2023-12-05

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”

05 grudnia 2023 roku dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert, pt. „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”

Konkurs dotyczył dofinansowania wyposażenia szkół polonijnych i polskich za granicą w sprzęt komputerowy i multimedialny.

Dofinansowanie na łączną kwotę 5 486 596, 30 zł otrzymały wszystkie zgłoszone do konkursu oferty.

Fundusze w wysokości 2,9 mln zł pochodzą z Programu GovTech Polska.

W związku z decyzją Dyrektora dotyczącą dofinansowania wszystkich złożonych ofert, fundusze z Programu GovTech Polska uzupełniono kwotą 2 586 596,3 zł pochodzącą z dotacji celowej Instytutu.

Zwycięzcy konkursu otrzymają umowy w systemie, w którym składano wnioski. Prosimy o śledzenie wiadomości w panelu użytkownika.


Numer oferty Tytuł oferty Oferent Kwota dofinansowania
1 2/3/IRJP/2023/2023 Cyfrowa szkoła Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych 573 128,00
2 18/3/IRJP/2023/2023 Cyfrowa polska szkoła na Łotwie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 85 184,00
3 9/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie polonijnych placówek w Australii Wolność i Demokracja 64 650,00
4 20/3/IRJP/2023/2023 Cyfrowa polska szkoła w Republice Czeskiej Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 10 600,00
5 24/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Niemczech Fundacja Wolność i Demokracja 86 500,00
6 7/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych we Włoszech Fundacja Wolność i Demokracja 61 700,00
7 5/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Holandii Fundacja Wolność i Demokracja 168 590,00
8 11/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii Wolność i Demokracja 919 919 429,74
9 14/3/IRJP/2023/2023 Zakup sprzętu komputerowegi i multimedialnego oraz oprogramowania dla Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego na Litwie rejon Fundacja Rodakom na Kresach 83 475,00
10 16/3/IRJP/2023/2023 Szkoła XXI wieku Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych 38 398,00
11 13/3/IRJP/2023/2023 Sprzęt komputerowy i multimedialny dla uczniów języka polskiego w Brazylii Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 170 500,00
12 21/3/IRJP/2023/2023 Sprzęt komputerowy i multimedialny dla uczniów języka polskiego w Argentynie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 84 525,00
13 1/3/IRJP/2023/2023 Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla polskiej szkoły w Martin Coronado w Argentynie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 13 500,00
14 4/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie placówek polonijnych w Irlandii Fundacja Wolność i Demokracja 84 250,00
15 10/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie palcówek oświatowych na Litwie Fundacja Wolność i Demokracja 38 000,00
16 12/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie placówek oświatowych na Ukrainie Fundacja Wolność i Demokracja 917 862,00
17 19/3/IRJP/2023/2023 Cyfrowa polska szkoła w Irlandii Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 112 530,00
18 23/3/IRJP/2023/2023 CYFROWE INNOWACJE 2023 Stowarzyszenie ,,Solidarni Razem" 61 700,00
19 25/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii - 2 Fundacja Wolność i Demokracja 751 710,56
20 15/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie placówki oświatowej w Turcji Fundacja Wolność i Demokracja 21 500,00
21 3/3/IRJP/2023/2023 Zakup sprzętu komputerowegi i multimedialnego oraz oprogramowania dla Gimnazjum w Butrymańcach na Litwie Fundacja Rodakom na Kresach 57 925,00
22 22/3/IRJP/2023/2023 Zakup sprzętu komputerowegi i multimedialnego oraz oprogramowania dla Gimnazjum w Dziewieniszkach na Litwie rejon Solecznicki Fundacja Rodakom na Kresach 54 250,00
23 6/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Hiszpanii Fundacja Wolność i Demokracja 103 189,00
24 26/3/IRJP/2023/2023 Innowacyjne wsparcie informacyjnodydaktyczne szkół polskich na Litwie w nauczaniu i promocji języka polskiego FUNDACJA POLONII ŚWIATA 923 500,00


WYNIKI KONKURSU - PDFSTRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Dofinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
KOMUNIKATY W INSTYTUCIE - ARCHIWUM

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1345914 RAZY×