IRJP: Komunikat IRJP dotyczący konkursu pt. „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych..."
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


Instytut Rozwoju Języka Polskiego    2023-12-08

Komunikat IRJP dotyczący konkursu pt. „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych..."

Dotyczy: Konkursu pt. „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska” realizowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marię Kolbego.

5 grudnia br. Instytut opublikował wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego wyposażenia szkół polonijnych i polskich za granicą w sprzęt komputerowy i multimedialny.

Publikujemy najważniejsze informacje na temat konkursu:

  • łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 5 486 596, 30 zł
  • fundusze w wysokości 2,9 mln zł pochodzą z Programu GovTech Polska
  • fundusze w wysokości 2 586 596, 30 zł pochodzą z dotacji celowej Instytutu Kolbego

Dofinansowanie otrzymały wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, w którego efekcie:

  • 32 placówki edukacyjne otrzymają oprogramowanie do zarządzania szkołą
  • 118 przedszkoli, szkół, akademii i innych organizacji otrzyma tablice multimedialne
  • 211 sztuk innego sprzętu elektronicznego, w tym: ruterów, tabletów, drukarek, projektorów itp. trafi do 56 placówek edukacyjnych
  • 1056 komputerów trafi do 217 placówek edukacyjnych za granicą

Łącznie z nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego skorzysta blisko 30 000 uczniów, młodych Polaków mieszkających za granicą, którzy uczą się języka polskiego w 229 placówkach edukacyjnych, działających w 15 krajach, na 4 kontynentach: USA, Łotwie, Australii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Litwie, Argentynie, Irlandii, Ukrainie, Hiszpanii, Holandii i Turcji.

Otrzymanie dofinansowania w tym konkursie ma szczególne znaczenie dla uczniów języka polskiego w krajach Ameryki Południowej i Ukrainy, gdzie ze względu na sytuację gospodarczą lub polityczną wyposażenie placówek w sprzęt jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

Szkoły i oświatowe placówki polonijne i polskie za granicą są rzadko finansowane przez kraje, w których działają, a pracujących w nich nauczyciele są często wolontariuszami. Organizacje i szkoły, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu stanowią centrum kultury dla młodych Polaków mieszkających za granicą. Obok domu rodzinnego, to zwykle jedyne miejsce, w którym mogą uczyć się języka polskiego.

Pragniemy podkreślić, że wspieranie rozwoju nauki języka polskiego, a także kultury i historii polskiej poza granicami jest naszą wspólną powinnością.
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
KOMUNIKATY W INSTYTUCIE - ARCHIWUM

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1345906 RAZY×